Sökning: "Sofie Lennartsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofie Lennartsson.

 1. 1. Kränkande särbehandling i arbetslivet : Chefers upplevelser av de krav som ställs på dem att arbeta med frågor som rör kränkande särbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sofie Lennartsson; Tina Rabnell; [2018]
  Nyckelord :Victimization at work; demands; challenges; communication; support; Kränkande särbehandling; krav; utmaningar; kommunikation; stöd;

  Sammanfattning : Chefer har enligt svensk lag ett särskilt ansvar att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur chefer inom en offentlig förvaltning upplevde de krav som kommer med detta särskilda ansvar samt vilket stöd som cheferna upplevde sig behöva i sitt arbete mot kränkande särbehandling. LÄS MER

 2. 2. Det nya regelverket Basel III - en undersökning av Handelsbanken och Swedbank

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sofie Lennartsson; [2012]
  Nyckelord :Basel III;

  Sammanfattning : .... LÄS MER