Sökning: "Sophia Brändström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophia Brändström.

  1. 1. Elledningars rättighetstyper; ledningsrätt, servitut och nyttjanderätt : Elbolagens och lantmäterimyndigheternas åsikter

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

    Författare :Milena Benselfelt; Sophia Brändström; [2017]
    Nyckelord :legal rights; utility easement; easement; right of user; juridiska rättigheter; ledningsrätt; servitut; nyttjanderätt;

    Sammanfattning : Utveckling sker konstant i Sverige och det innebär fler ledningar i marken vilket leder till fler frågor om juridiska rättigheter. Elnätet är uppdelat i tre olika storlekar; stamnät, regionnät och lokalnät. LÄS MER