Sökning: "Spårgas"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Spårgas.

 1. 1. Utvärdering av avklingnings- och homogenspridningsmetoden vid jämförelse mellan deplacerande, omblandande och utjämnande ventilation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Joakim Sandell; [2017]
  Nyckelord :Avklingningsmetoden; Homogenspridningsmetoden; Deplacerande ventilation; Omblandande ventilation; Utjämnande ventilation; Spårgasmätningar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : People spend a lot of time indoors, closer to 90% of their lifetime. To obtain a good indoor climate with good air quality buildings need to be ventilated. Therefore, they are often equipped with mechanical ventilation systems. Nevertheless, SBS (Sick Building Syndrome) is a serious problem. LÄS MER

 2. 2. Framtagande av mätningsmetod för internt läckage i ventilationsaggregat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Albin Jenschke; Clement Piers; [2016]
  Nyckelord :Läckage; Mätningsmetod; Ventilationsaggregat; värmeväxlare;

  Sammanfattning : Ventilationsbranschen är i nuläget, som så många andra branscher, i ett utvecklande stadie. Aggregaten optimeras för att visa sin kvalité genom olika klassificeringar inom relevanta områden. Det interna läckaget i aggregaten är ett av dessa områden. LÄS MER

 3. 3. Luftomsättningsmätning med avklingningsmetoden: fältmätningar med CO2 som spårgas. : Studie i en 3-plansvilla med självdragsventilation.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem; Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Johannes Chilo; Niina Heinola; [2016]
  Nyckelord :Koldioxid; Avklingning; Spårgas;

  Sammanfattning : Denna uppsats redovisar ett resultat från en studie gjord på uppdrag av villaägare till ett hus från 1972 med självdragsventilation. Utifrån dialog med villaägarna har det framkommit att de misstänker att ventilationen inte är tillräcklig. LÄS MER

 4. 4. Ventilation efficiency measurements - a comparison between three supply air methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Max Henriksson; Henrik Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Ventilation efficiency; air exchange efficiency; local ventilation index; mean age of air; comparison; mixed ventilation; displacement ventilation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study compares the two traditional ventilation methods ; mixed ventilation and displacement ventilation, with a new type of dif fuser which attempts to solve the problem with blockage of the diffuser for the displacement ventilation. This new diffuser called Airshower is a product developed by Airson engineering AB whom is also the company where all simulations and tests for this study were performed in a built office space. LÄS MER

 5. 5. Lufttätheten hos Aquavillor : lösningar, åtgärdsförslag med hjälp utav trycktäthetsprovning

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Johan Hillberg Åkerblom; Andreas Håll; [2011]
  Nyckelord :Aquavilla; otätheter; lufttätning; Blower Door; flytande hus; energianvändning;

  Sammanfattning : De flytande hus som producerades av Aquavilla AB i början av sekelskiftet har problem medotätheter i konstruktionen. Detta har gjort att boende i Aquavillorna i förekommande fall harklagat över drag och att värmen inte går att få upp ordentligt i husen. LÄS MER