Sökning: "Avklingning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Avklingning.

 1. 1. Framtagning av konceptuell modell för spridnings- och nedbrytningsmönster av en industriförorening med klorerade lösningsmedel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Per Pettersson; [2019]
  Nyckelord :klorerade lösningsmedel; naturlig nedbrytning; naturlig avklingning; sprickplan; grundvatten;

  Sammanfattning : Klorerade lösningsmedel har sedan mer än ett halvsekel använts inom metallbearbetning, produktframställning och vid kemtvättning. Användningen har resulterat i spill och läckage med förorening som följd. I södra Sverige så återfinns en industritomt med en omfattande förorening av trikloreten. LÄS MER

 2. 2. Luftomsättningsmätning med avklingningsmetoden: fältmätningar med CO2 som spårgas. : Studie i en 3-plansvilla med självdragsventilation.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem; Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Johannes Chilo; Niina Heinola; [2016]
  Nyckelord :Koldioxid; Avklingning; Spårgas;

  Sammanfattning : Denna uppsats redovisar ett resultat från en studie gjord på uppdrag av villaägare till ett hus från 1972 med självdragsventilation. Utifrån dialog med villaägarna har det framkommit att de misstänker att ventilationen inte är tillräcklig. LÄS MER

 3. 3. Analys av dricksvattenrening med metoderna Mikrobiologisk riskanalys, MRA och God desinfeksjonspraksis, GDP

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Anna Högberg; [2010]
  Nyckelord :Water purification; drinking water; microorganism; Quantitative Microbial Risk Assessment; QMRA; Good Disinfection Practice; GDP; ODP; Vattenrening; dricksvatten; mikroorganism; Mikrobiologisk riskanalys; MRA; God desinfeksjonspraksis; GDP; ODP;

  Sammanfattning : Vatten är ett livsmedel som vi kommer i kontakt med dagligen. För att inte råka ut för sjuk-domar och infektioner renas dricksvattnet på vattenverken, främst för att reducera antalet patogener, d.v.s. LÄS MER