Sökning: "Box Score"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Box Score.

 1. 1. Using Layer-wise Relevance Propagation and Sensitivity Analysis Heatmaps to understand the Classification of an Image produced by a Neural Network

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Matilda Rosenlew; Timas Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; neural networks; layer-wise relevance propagation; sensitivity analysis; image classification;

  Sammanfattning : Neural networks are regarded as state of the art within many areas of machine learning, however due to their growing complexity and size, a question regarding their trustability and understandability has been raised. Thus, neural networks are often being considered a "black-box". LÄS MER

 2. 2. Alternative Packaging Insulation Material Solutions for a Meal Kit Subscription Box Industry Leader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Amy Louise Bredehoft; [2016]
  Nyckelord :Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : This thesis serves as participatory action research with a case study to investigate and test packaging solutions for last mile delivery of food sold online, specifically via the meal kit subscription box industry. The study is done within the context of the case study subject’s product, production, and logistics’ requirements. LÄS MER

 3. 3. Notläsning på gitarr : En studie om vilka strategier och metoder gitarrister på gymnasiets estetiska program använder i en notläsningsbunden kontext.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Arvid Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Notläsning; Gitarr; Gitarrister; Estetiska programmet; Kunskap i handling; Strategier; Metoder; Musik;

  Sammanfattning : This paper aims (i) to investigate what strategies and methods guitar students at the Swedish aestethic programme use when they play notes after a specific score , and (ii) to find out what they think is easy or hard about reading music. The method of this paper is an experiment combined with an interview with 5 students. LÄS MER

 4. 4. Kostnadskalkylering som stöd för Lean-produktion En fallstudie på Isaberg Rapid AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Alexander Lundgren; Marcus Svensson; [2014]
  Nyckelord :Traditionella kostnadssystem; Lean Accounting; Value Stream Costing; Box Score; Features Characteristics Costing; Produktkalkylerin;

  Sammanfattning : Allt eftersom världen blir mer globaliserad ökar konkurrensen på marknaden. Detta sätterpress på företag vilket leder till stora behov av effektivisering. Företaget Toyota har verkatframgångsrikt på marknaden, detta har medfört att deras verksamhetsstrategi fått storuppmärksamhet. LÄS MER

 5. 5. How drinking behaviour in automatic milk feeders can be used as early disease detection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Caroline Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Calf; Automatic milk feeder; Health; Diarrhoea; Eating behaviour;

  Sammanfattning : Healthy calves are the foundation in order to run a profitable diary production. Being healthy as calf results in a better start in life and good growth is expected to follow. Within dairy production it becomes more common to rear calves in groups and feed them by an automatic milk feeder. LÄS MER