Sökning: "David Norlin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden David Norlin.

 1. 1. MULTI-DRONE CONTROL SYSTEM

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Simon Norlin; David Songmahadthai; [2019]
  Nyckelord :Drone; Control System; ROS; Path Planning;

  Sammanfattning : Planning and controlling traffic for multiple drones in a system without intercommunication betweenthe drones is a daunting proposition. This paper presents a thesis work developing a multi-dronecontrol system capable of planning and executing missions in a 3-D aerial space. LÄS MER

 2. 2. Kristet bistånd från ett sekulärt land : En kvalitativ studie av hur kristna samfund och organisationer upplever att bedriva bistånd i Sverige och hur det påverkar deras verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Henrik Norlin; David Ruther; [2018]
  Nyckelord :Bistånd; kristendom; kristna rörelser; mission; Sverige; sekularism; trosbaserade organisationer; utvecklingssamarbete;

  Sammanfattning : Sverige är rankat som ett av världens mest sekulariserade länder och frågan om religionens plats i det svenska samhället är ofta aktuell i samhällsdebatten. Samtidigt är flera av Sveriges mest etablerade biståndsorganisationer och Sidas ramorganisationer verksamheter med kristen bakgrund. LÄS MER

 3. 3. Risk- och sårbarhetsanalysprocessen i svenska kommuner från ett deltagarpespektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :David Norlin; [2018]
  Nyckelord :Risk- and vulnerability analysis; RVA; analysis process; capacity development; Risk Governance; Social Learning; Design Science; Risk- och sårbarhetsanalys; RSA; analysprocess; kapacitetsutveckling; Risk Governance; Social Learning; Design Science;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor drabbade av naturrelaterade katastrofer fortsätter att stiga i antal tillsammans med de kostnader som följer i katastrofernas spår. Skadorna fördelas ojämnt mellan länder och samhällsgrupper och utgör både ett humanitärt problem och en fråga om ojämlikhet. LÄS MER

 4. 4. De okända kandidaterna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Norlin; [2013]
  Nyckelord :tvåpartisystem; presidentval; USA; swing states; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis studies the American presidential election of 2012 and the phenomena called third party candidates. Third party is a term that refers to all other parties besides the major two in American politics. More specifically the method used is a content analysis and the analyzed material is news articles from 20 American daily newspapers. LÄS MER

 5. 5. Ekonomism i offentlig verksamhet?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Von Rosen; David Norlin; [2012]
  Nyckelord :ekonomism; byråkrati; offentlig etik; förvaltning; Kriminalvården; Försvarsmakten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ekonomismen anses idag inneha en hegemonisk ställning som ideal för alla typer av organisationer. De senaste decennierna har svensk förvaltning i allt högre grad kommit att påverkas av tanken på att det offentliga bör efterlikna det privata. LÄS MER