Sökning: "godshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet godshantering.

 1. 1. Citylogistik : Godsflöden till och godshantering i ett köpcentrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Neman; Siyabend Öz; [2019]
  Nyckelord :City logistics; freight transport; freight handling; actors; sustainability; Citylogistik; godstransporter; godshantering; aktörer; hållbarhet;

  Sammanfattning : Citylogistik är ett komplext fenomen som innefattar alla resor till, ut ur och inom ett utvalt stadsområde med vägfordon vars uppgift är hämtning eller leverans av varor. Städerna är en stor drivkraft till ett enskilt lands ekonomi och då godstransporter är fundamentala för vår befintliga livsstil är det viktigare än någonsin att godsflödet i städer fungerar för att öka tillgängligheten av produkter och material. LÄS MER

 2. 2. Managing freight transport as a city : Decreasing climate change impact and reaching sustainable mobility

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och miljöteknik

  Författare :Linnéa Lundström; [2019]
  Nyckelord :Freight transport; freight transport management; climate change; sustainable mobility paradigm; city; municipality; local level; Gothenburg; Copenhagen; Turku; Godstransport; godshantering; klimatpåverkan; hållbara mobilitetsparadigmet; stad; kommun; lokal nivå; Göteborg; Köpenhamn; Åbo;

  Sammanfattning : Climate change impose a major challenge to the world. About 23% of the world’s energy-related CO2 emissions derive from transportation. Urban freight transport has been increasing because of a growing demand for goods. Cities need to manage freight transportation to decrease its climate change impact. LÄS MER

 3. 3. Interesting Key Performance Index (KPI) to compare before and after the introduction of urban distribution centre

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Milena Ilic; Marie Svensson; [2017]
  Nyckelord :Samordnad varudistribution; samlastningscentral; samlastning; logistik; citylogistik; nyckeltal; transporter; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Linköpings kommun ska införa samordnad varudistribution för transporter till kommunens verksamheter. I nuläget går kommunens transporter direkt från leverantörerna till kommunens verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av interna processer i ett reservdelslager med fokus på ledtid

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lejla Mustafa; [2017]
  Nyckelord :logistik; reservdelslager; ledtid;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet i denna studie är att minimera totala ledtiden från att tåget/lastbilen anländer till byggnaden tills reservdelar är placerade på lagerplatser samt att ankommande gods/delarna behandlas i korrekt priortiteringsordning och läggs in på rätt lagerplats. Följande problemfrågor har formulertas för att kunna besvara syftet. A. LÄS MER

 5. 5. Kundvärdeskapande- Konkurrensförmåga genom transportkvalitativa egenskaper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Franke; Moa Gustafsson; [2015-10-02]
  Nyckelord :Kundvärde; strategi; konkurrensförmåga; transportkvalitet; differentiering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Utveckling inom handel och globalisering har bidragit till ökad konkurrens för aktörerna på transportmarknaden. Marknadens komplexitet och nya krav på transportleverantörerna har förändrat konkurrenssituationen. Att fokusera på kunden har blivit centralt för att vara konkurrenskraftig. LÄS MER