Sökning: "Stefan Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Stefan Holmberg.

 1. 1. Rekonstruktion av ett åttkantigt timrat brunnskar - en källkritisk hantverksstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Stefan Jonasson; [2015-10-05]
  Nyckelord :Reconstruction; octagonal; well-curb; log timbering; handcraft; source-critical; August Holmberg; bygghantverk; knuttimring; brunnskar; rekonstruktion; källkritisk studie;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2015.... LÄS MER

 2. 2. Syn på och handledning kring inkludering, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och matematik: : En kvalitativ intervjustudie om vilka framgångsrika handledningsmetoder specialpedagoger kan använda för att stödja matematiklärare som arbetar med elever i behov avsärskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Martin Holmberg; Sandberg Stefan; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The basic principle of the integrated school according to the Salamanca Declaration is that all children, whenever possible, should be taught together, regardless of any difficulties or diversity. It has been shown that students with neuropsychiatric disorders are having much more difficulties to achieve the targets than the average student. LÄS MER

 3. 3. LTA kontra självfall : Ett långsiktigt perspektiv

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mattias Holmberg; Stefan Hen; [2013]
  Nyckelord :LTA; LPS; PSS; Pressure Sewage System; comparison; Sewage Systems; LTA; LPS; PSS; lätt tryckavloppsystem; jämförelse; VA-lösningar;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att göra en utvärdering av hur de två skilda spillvattensystemen LTA (Lätt TryckAvlopp) och konventionellt självfallsavlopp står sig mot varandra ur ett långtidsperspektiv. Aspekter så som investering, drift, underhåll, miljöpåverkan, teknik och anläggning har analyserats och sammanställs av denna rapport, samt ett program som beräknar den ekonomiska aspekten mellan respektive system. LÄS MER

 4. 4. Fria Ventiler : Olika ventilstrategiers effekt på cylinderströmning, emissioner och prestanda i en heavy duty dieselmotor

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Stefan Ottosson; Ted Holmberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kunskapsprocesser vidföretagsförvärv : En fallstudie utförd under en integrationsprocess

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Karl Holmberg; Stefan Svanberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport behandlas fallet då ett mindre företag köps upp av ett större företag.Fokus ligger på hur kunskapen från målbolaget överförs till det förvärvande bolaget,samt på hur den befintliga kunskapen inom förvärvsbolaget blir tillgänglig för alla. LÄS MER