Sökning: "rekonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade ordet rekonstruktion.

 1. 1. Vem ska bära förlusten i ett krisande företag? : En analys av en framtida lagstiftning om företagsrekonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Torstensson; [2020]
  Nyckelord :rekonstruktion;

  Sammanfattning : The Swedish Company Reorganization Act (SFS 1996:764) has since it came intoforce been subject for a lot of criticism. The law has, among other things, beencriticized for being rather primitive due to the fact that only unsecured creditorsare affected by the proposal for composition, which is the typical outcome of acompany reorganization proceeding. LÄS MER

 2. 2. Hur kan unga personer lockas till ingenjörsyrket? - En kvalitativ studie om kompetensbrist inom industrin och hur den kan förstås i relation till unga personers uppfattningar om ingenjörsyrket.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Christine Pehrsson; [2019-08-23]
  Nyckelord :kompetensbrist; uppfattningar; ingenjörer; programteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att kritiskt granska Skolstegets syfte och strategier för attpåverka gymnasieelever vad gäller deras uppfattningar om ingenjörsyrket.Teori: Studien utgår från ett programteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Spårning - en medeltida klyvteknik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alexander Engelmark; [2019-05-08]
  Nyckelord :Cleaving; Craft knowledge; Hewing; Medieval craft technique; Reconstruction; Tacit knowledge; Klyvning; Hantverksvetenskap; Spårning; Rekonstruktion; Tyst kunskap; Sprätthuggning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Bygghantverk, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.... LÄS MER

 4. 4. Elevers delaktighet i matematik ur ett interaktionistiskt och intersubjektivt elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Cedrenius; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; interaktionism; intersubjektivitet; matematik
;

  Sammanfattning : Cedrenius, Ann (2019). Elevers delaktighet i matematik ur ett interaktionistiskt och intersubjektivt elevperspektiv. Speciallärarprogrammet: Matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Markov chain Monte Carlo for the reconstruction of lineage trees from single-cell DNA data

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Iris Balcázar Castell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to infer evolutionary trees through the Markovchain Monte Carlo algorithm (MCMC) [1] based on whole-genome single cell DNA sequencing data. By using MCMC we obtain likely tree structure samples according to the cells’ somatic point mutations in our data. LÄS MER