Sökning: "Stephanie Sandgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stephanie Sandgren.

  1. 1. Äldre personer med diabetes typ 2, egenvårdshantering och upplevda svårigheter med egenvård : En litteraturstudie

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

    Författare :Fanny Svensson; Stephanie Sandgren; [2012]
    Nyckelord :Diabetes typ 2; egenvård; personer 65 år eller äldre; svårigheter;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en vanligt förekommande sjukdom hos personer som är 65 år eller äldre. Egenvård är en viktig del i behandlingen av diabetes typ 2. Om egenvården inte hanteras ordentligt kan komplikationer uppstå vilket kan orsaka lidande för personen. LÄS MER