Sökning: "Stig Carlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stig Carlsson.

 1. 1. En smal och krokig stig : en studie om behovsformulering i elevers åtgärdsprogram

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Malin Sundqvist; Sofia Zäll Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Behov; behovsformulering; identitet; kategoriskt perspektiv; styrdokument; svårigheter; åtgärdsprogram.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar vad som skrivs under rubriken behov i åtgärdsprogram och huruvida skolor följer Skolverkets riktlinjer från 2014, gällande hur behov i åtgärdsprogram bör formuleras. Studien baseras på 65 åtgärdsprogram från åk 4-6 som vi har begärt, och fått in, från 19 slumpmässigt utvalda skolor i hela Sverige. LÄS MER

 2. 2. Införandet av K3-regelverket - vad anser de större fastighetsföretagen?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Dennis Gyllner; Pär Carlsson; [2013]
  Nyckelord :K3; K3-regelverket; komponentavskrivning; upplysning om verkligt värde; fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Titel: Införandet av K3-regelverket - vad anser de större fastighetsföretagen?        Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi; inriktning redovisningFörfattare: Pär Carlsson och Dennis Gyllner             Handledare: Arne FagerströmExaminator: Stig SörlingDatum: 2013 - juniSyfte: Denna studie har flera delsyften. Det första är att utreda och beskriva vad de, i studien ingående, större onoterade fastighetsföretagen anser om införandet av det nya redovisningsregelverket K3 innan det träder i kraft år 2014. LÄS MER