Sökning: "Stina Wilke Bohlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Wilke Bohlin.

  1. 1. Så skapades bilden av en kejsarinna Bilden av kejsarinnorna Plotina och Sabina som en del av kejsarnas maktutövning

    Master-uppsats,

    Författare :Stina Wilke Bohlin; [2020-12-08]
    Nyckelord :Plotina; Sabina; Hadrian; Trajan; empresses; emperors; exercise of power; public image; coins; portraits; Panegyricus; mother of the nation; Greek goddess;

    Sammanfattning : The official images of the empresses Plotina and Sabina were changed during the period of theadoptive emperors Trajan and Hadrian. A central focus in this thesis is how Trajan and Hadrianexercised their power by letting the pictures of their wives play an important public role. LÄS MER