Sökning: "mother of the nation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden mother of the nation.

 1. 1. Så skapades bilden av en kejsarinna Bilden av kejsarinnorna Plotina och Sabina som en del av kejsarnas maktutövning

  Master-uppsats,

  Författare :Stina Wilke Bohlin; [2020-12-08]
  Nyckelord :Plotina; Sabina; Hadrian; Trajan; empresses; emperors; exercise of power; public image; coins; portraits; Panegyricus; mother of the nation; Greek goddess;

  Sammanfattning : The official images of the empresses Plotina and Sabina were changed during the period of theadoptive emperors Trajan and Hadrian. A central focus in this thesis is how Trajan and Hadrianexercised their power by letting the pictures of their wives play an important public role. LÄS MER

 2. 2. Vanity, Grief and Mary Musgrove : A Psychoanalytic Analysis of Jane Austen's Persuasion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anneli Olsson Hagman; [2020]
  Nyckelord :Persuasion; Jane Austen; Mary Musgrove; psychoanalytic literary theory; grief; Freud; defence-mechanisms; repression; projection; unconsious;

  Sammanfattning : The novel Persuasion by Jane Austen stands out from her canon partly due to the explicit reflection of society’s changing view of the British nobility in the early 19th century. The shallowness and alarming lack of responsibility displayed by the Elliot family is a representation of the growing opinion of the landed gentry being useless and not fit to lead the nation. LÄS MER

 3. 3. Nationalstaten och språkets separation genom min konstnärliga praktik

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Makda Embaie; [2020]
  Nyckelord :nation-state; language; nationalstaten; språk;

  Sammanfattning : Essän gör anspråk på att separera språk och idén om nationalstaten genom min konstnärliga praktik. Texten öppnar genom att betraktaren/läsaren befinner sig i en hiss på väg till en bostadslägenhet vars brevinkast det står Vad vore språk om det uppstod här? på. LÄS MER

 4. 4. Den ensamma immigranten : En kvalitativ studie om stadsdelsmammans utbildning och sociala nätverk ur ett hälsopedagogiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Pernilla Sjöstrand; Tommy Nilsson; Jessica Kreku; [2020]
  Nyckelord :education; integration; neighbourhood mothers; salutogenes; sence of coherense; social capital; integration; känsla av sammanhang; pedagogik; salutogenes; socialt kapital; stadsdelsmammor;

  Sammanfattning : Stadsdelsmammor 2.0 i Helsingborg anordnar utbildning för invandrarkvinnor. Utbild­ningen leder till att kvinnorna får uppdrag som stadsdelsmammor i ett bostadsområde. Syftet är att dessa stadsdelsmammor ska dela med sig av sina kunskaper och öka delaktigheten bland de boende i området. LÄS MER

 5. 5. Norrlandslök – nordlig raritet, mellansvensk torparväxt eller återfunnen skånsk spetsforskning? : ursprung och bevarandevärden för en udda Allium-hybrid i den svenska nationella genbanken

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik De Vahl; [2016]
  Nyckelord :Albert Levan; Allium; bevarandevärden; biologisk mångfald; genbank; Grönt kulturarv; kantlök; Norrlandslök; POM; växters namn;

  Sammanfattning : Två udda Allium-hybrider samlades under POM:s Sparrisupprops inventeringsfas in och provodlades. Deras taxonomiska status har varit okänd men i den nationella genbanken i Alnarp har de förts in som Allium nutans, Sibirisk kantlök. LÄS MER