Sökning: "Subtraktion"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet Subtraktion.

 1. 1. "Det är viktigt att metoden lärs in korrekt av eleven" : - en läromedelsanalys av skriftliga räknemetoder i subtraktion för årskurserna 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Felicia Stigsson; Ebba Selander; [2020]
  Nyckelord :matematik; läromedel; undervisning; subtraktion; skriftliga räknemetoder; tal- och sifferbaserade metoder och hypothetical learning trajectory.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga talbaserade och sifferbaserade räknemetoder i subtraktion genom en läromedelsanalys av läromedlet Koll på matematik för årskurs 1-3. Studien ämnar till att undersöka i vilken ordning räknemetoderna introduceras samt att urskilja hur undervisningen av dessa utformas utifrån läromedlet. LÄS MER

 2. 2. Att utläsa räknestrategier från ögonrörelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Matematikdidaktisk forskningJönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Lovisa Gradin; [2020]
  Nyckelord :eye-tracking; eye-movements; mathematics; counting strategies; eye-tracking; ögonrörelser; matematik; räknestrategier;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the information that can be collected about counting strategies when tracking a person’s eye-movements when he/she is doing a mental calculation on a given expression. Eye-tracking is based on the study of what a person look at and the eye-movements between fixations. LÄS MER

 3. 3. “Subtraktion är mer svårbegripligt än addition” : En litteraturstudie om lågstadieelevers svårigheter inom subtraktion och orsakerna till detta.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Bengtsson; Emmy Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Aritmetik; subtraktion; svårigheter och orsaker;

  Sammanfattning : TIMSS och Skolverket har rapporterat resultat som visar att elever verkar vara svaga inom räknesättet subtraktion. I en kartläggning genomfördes olika matematikdiagnoser i olika årskurser i Sverige där detta resultat också framgår. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan addition och subtraktion : En litteraturstudie om elevers förståelse för matematiska principer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Caroline Palmborg; Linnea Ståhl; [2020]
  Nyckelord :inverse principle; complement principle; aritmetik; addition; subtraktion; del-helhet;

  Sammanfattning : För att elever ska utveckla kunskap om matematiska principer behöver de ha kunskap om tals additiva del-helhetsrelationer och relationen mellan addition och subtraktion. Addition och subtraktion är varandras invers och det är viktigt att eleverna lär sig att addition och subtraktion inte är åtskilda räknesätt. LÄS MER

 5. 5. Låt oss presentera, subtraktion! : En läromedelsanalys med fokus på den tidiga subtraktionsinlärningen i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lina Anderberg; Elin Bogren; [2020]
  Nyckelord :subtraktion; variationsteorin; kritiska aspekter; kritiska drag; variationsmönster; läromedel; årskurs 1;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att analysera hur den tidiga subtraktionsinlärningen introduceras i två utvalda läromedel avsedda för elever i årskurs 1. I studien har variationsteorin använts som teoretisk utgångspunkt, och det har vid granskningen av de utvalda läromedlen riktats fokus mot kritiska aspekter, kritiska drag samt variationsmönster. LÄS MER