Sökning: "Suzanne Viklund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Suzanne Viklund.

  1. 1.   FYSISK AKTIVITET OCH KONCENTRATIONSFÖRMÅGA

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

    Författare :Suzanne Viklund; Daniel Sundelin; [2009]
    Nyckelord :Koncentrationsförmåga; koncentrationssvårigheter; fysisk aktivitet; inlärning; ADHD; DAMP;

    Sammanfattning :  Syftet med denna uppsats är att se om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga samt att utreda om det kan vara bra för barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter att ha mer idrott i skolan. I den teoretiska bakgrunden redogör vi framförallt för begreppen fysisk aktivitet, koncentrationsförmåga och koncentrationssvårigheter. LÄS MER