Sökning: "Sverige; Andra Världskriget"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Sverige; Andra Världskriget.

 1. 1. Vänner och fiender under det andra världskriget : C-byråns arbetsformer och underrättelsesamverkan under krigets växlande vindar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Morgan Norberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningsområdet för denna uppsats var den inofficiella svenska militära underrättelsetjänsten under det andra världskriget. Syftet med denna uppsats var att undersöka C-byråns verksamhet under det andra världskriget med avseende på utvecklingen av organisationens arbetsformer under krigsåren och utvecklingen gällande samverkan med utländska organisationer. LÄS MER

 2. 2. Finska krigsbarn : Studie om hur mottagningen av finska krigsbarn organiserades under andra världskriget.

  L1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Markus Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Krigsbarn; Finland; Sverige; Andra Världskriget; barn;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att genom en fallstudie undersöka mottagningsprocessen i Värmland och vilka organisationer och aktörer som var inblandade med de finska krigsbarnen, samt att se genom en kvalitativ texttolkning om fallstudien visade några skillnader i mottagningsprocessen och flyktingmottagningen generellt beskrevs i den tidigare forskningen. Att den tidigare forskningen visar att Värmland relativt snabbt klassades som ett skyddsobjekt med anknytning till Tysklands ockupation av Norge så innebar det att inga flyktingar fick vistas i Värmland efter 1940. LÄS MER

 3. 3. BILDUNDERVISNING I KURDISTAN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Zaher Husseini; [2020]
  Nyckelord :Kurdistan; mexak; mamosta; undervisning; pedagogik; mångkulturellt;

  Sammanfattning : Hur ser bildundervisning ut i andra delar av världen? Vilken syn finns på ämnet bild i andra länder än Sverige? Jag har undersökt hur bildundervisningen ser ut i ett av de områden flyktingar kommer till Sverige från, Kurdistan. För att kunna genomföra min undersökning åkte jag till Kurdistan. LÄS MER

 4. 4. Sverige och andra världskriget : - En kvalitativ textanalys av högstadiets läroböcker mellan 1964 – 2019 med avseende på Sveriges del i andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Henrik Berntsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Att vara neutral" : - argumentationsanalys kring den offentliga halländska utrikes- och försvarspolitiska debatten 1938-39.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Nordh; [2020]
  Nyckelord :Neutralitet; Sverige; Klas Åmark; 1938; 1939; argumentationsanalys; samhällsdebatt; Halland; andra världskriget;

  Sammanfattning : Under andra världskriget förde Sverige neutralitetspolitik, något som landet fått kritik för, både ut- och inifrån. Det är lätt att i efterhand kritisera beslut som tagits då utkomster för dessa beslut redan är kända, men hur resonerade den dåvarande samtiden kring politiska beslut då dess utkomst inte kunde förutspås? Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur tre halländska tidningar resonerade kring den svenska utrikes- och försvarspolitiken under åren 1938-1939. LÄS MER