Sökning: "Sverige etablering"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade orden Sverige etablering.

 1. 1. Utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsintegrering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Maja Nilsson; Mohammed Abd Alla; [2022]
  Nyckelord :labor market; immigration; utrikes födda kvinnor; migrantbakgrund; migration; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur utrikes födda kvinnor etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden. Inledningsvis presenteras statistik och undersökningar som belyser en ökning av utrikes födda i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Från motvind till medvind: Hur införandet av en socioekonomisk konsekvensbeskrivning kan öka den kommunala acceptansen för vindkraft i Sverige.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sigrid Carstairs; [2022]
  Nyckelord :Wind power; Renewable Energy; Social Impact Assessment; Environmental Impact Assessment; Socioeconomic Impact Assessment; Socioeconomics; Municipality; Sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, the transition to renewable energy systems has become increasingly urgent, and wind power has been identified as a significant facilitator in the transition of Swedens energy system. However, the rapid development of wind power has resulted in increased levels of local resistance, where the socioeconomic consequences on local communities have been highlighted by politicians, municipalities, and other stakeholders. LÄS MER

 3. 3. Import och förekomst av wapiti (Cervus canadensis) i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :My Hansson; [2022]
  Nyckelord :Cervus canadensis; hybridisering; import; introduktion; reproduktion; taxonomi; wapiti;

  Sammanfattning : En kombination av jaktlagstiftningen under 1700-talets senare hälft, illegal jakt samt befolkningsökning i Sverige resulterade i en minskad population av stora hjortdjur i Sverige. Vid återetableringen under 1800-talet fram till sent 1900-tal fanns intresse av att introducera främmade hjortdjur för att förbättra viltbeståndet, en åtgärd som under denna tid blev allt vanligare världen över. LÄS MER

 4. 4. Studieupplevelsen under Covid-19 pandemin : En intervjustudie med studenter av distansutbildning under covid-19 pandemin.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Shire Ahmed; Basel El-Henaidy; [2022]
  Nyckelord :covid; covid-19; pandemic; restrictions; distance education; schooling; students; lessons; study experience; study life; study health.; covid; covid-19; pandemi; restriktioner; distansutbildning; skolgång; elever; lärdomar; studieupplevelse; studieliv; studiehälsa.;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av covid-19 pandemin publicerade Folkhälsomyndigheten, den 15 mars 2020, rekommendationer som uppmanades samtliga utbildningssäten i Sverige att övergå till distansutbildning för att förhindra spridningen av viruset. Eftersom utbildning är en av flera grundförutsättningar inom samhällsutvecklingen, blir en hållbar etablering av digitala verktyg inom utbildningen en avgörande faktor under en global pandemi. LÄS MER

 5. 5. Företagsetablering i produktion av insektsbaserat protein : en fallstudie på två företag i olika steg av etableringsfasen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna Lindström; Amelie Ramsten; [2022]
  Nyckelord :företagsetablering; insekter; legitimitet; inträdesbarriärer; konkurrens; resurser;

  Sammanfattning : År 2020 godkändes utvalda insekter som livsmedel av EU-kommissionen i ett tillägg till EU-förordningen Novel Food No. 2015/2283. Att äta insekter eller använda dem i djurfoder är både bra ur näringssynpunkt och för miljön men det finns idag endast ett fåtal aktörer på marknaden i Sverige. LÄS MER