Sökning: "Technology Power Loop"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Technology Power Loop.

 1. 1. Evaluating the performance of a vibration energy harvester under complex excitation

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Zhiqiang Chen; [2020]
  Nyckelord :Vibration energy harvesting; harvester; closed-loop control; resonant frequency; prediction;

  Sammanfattning : In recent years, vibration energy harvesting has become a research hotspot in the field of energy harvesting. Energy harvester output power is the most important parameter in a vibration energy harvesting system. Assessing the harvester output power in different vibration environments is an important study issue to study. LÄS MER

 2. 2. Development of measurement algorithm in an industrial PLC : An evaluation of DSOGI-PLL for real time measurements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Caroline Moberg; [2019]
  Nyckelord :Phase locked loop; DSOGI-PLL; Symmetrical component extraction; Measurement algorithm;

  Sammanfattning : The aim of this project was to devise an algorithm for three phase AC power grid measurements that could be utilized in an excitation system for controlling generators. This application requires fast and accurate measurements even when the voltages in the power grid are characterized by unbalanced three-phase, frequency variations and harmonic distortions. LÄS MER

 3. 3. Optimering av solpaneler : En studie om optimal användning av solpaneler utifrån påverkan av solföljning, placering och skuggning

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linus Engstam; Erik Forsman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete undersöker hur man på optimalt vis använder solpaneler i syfte att producera största möjliga mängd energi samt hur dessa kan generera största möjliga intäkter. Detta görs genom att jämföra solföljande och stationära paneler. LÄS MER

 4. 4. Integrated Combined Heat and Power Plant with Borehole Thermal Energy Storage

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amol Yevalkar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Countries like Sweden, that experience temperatures below 0 𝑜C, have a high heating demand during winters. The heating demand in Sweden is satisfied through district heating, electric heating, heat pumps and biofuel boilers. The fossil fuels account for around 5 % of the heating market. LÄS MER

 5. 5. Impact of Wind Farm Control Technologies on Wind Turbine Reliability

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Julia Walgern; [2019]
  Nyckelord :Offshore wind farm; wind turbine yaw control; operation and maintenance; reliability; wake redirection control; closed-loop control; active wake steering control; O M simulation tool;

  Sammanfattning : Cost efficient operation and maintenance strategies are crucial for reducing cost of wind energy. Since the regime change from feed-in tariffs to an auction-based bidding system for capacity in most European wind projects, levelized cost of energy is challenged constantly. LÄS MER