Sökning: "Thomas Wilhelmsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Thomas Wilhelmsson.

 1. 1. Privat drift av offentligt finansierad äldreomsorg : vilka är effekterna på kostnad och kvalitet?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Wilhelmsson; [2010]
  Nyckelord :äldreomsorg; outsourcing; quality-shadinghypotesen;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur äldreomsorgens kostnader och kvalitet påverkas av andelen privatdriven offentligt finansierad äldreomsorg i svenska kommuner. Data med kvalitets- och kostnadsindikatorer samt med andelen privat drift analyseras med regressionsanalys. LÄS MER

 2. 2. TUCS : En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Thomas Woxberg; Gustav Wilhelmsson; [2006]
  Nyckelord :CRM; Visma SPCS; SPCS Integration;

  Sammanfattning : Målet med vårt examensarbete har varit att på uppdrag från United Computer Systems skapa ett program som kopplar samman Visma SPCS och MS Outlook. Anledningen till detta program har varit att utöka den begränsade kontakthanteringen som finns i Visma SPCS. I större affärssystem blir det allt vanligare att så kallade CRM system integreras. LÄS MER