Sökning: "Thompson"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet Thompson.

 1. 1. Att gå framåt är inte alltid ett framsteg : En kvalitativ intervjustudie om svårigheter och problem med de fem nyckelstrategierna i formativ bedömning som lärare i årskurserna f-3 upplever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Aksel Pettersson Naumann; Niklas Winroth; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; bedömning för lärandet; formativ bedömning; nyckelstrategier; problem och svårigheter.;

  Sammanfattning : Formativ bedömning är ett centralt begrepp inom den svenska skolan idag. Att skapa en undervisning där eleverna får möjlighet att utvecklas och skapa en förståelse och motivation för lärandet är en av lärarnas viktigaste arbetsuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Konturen av ett kors : Luthersk feministisk försoningsteologi och korsteologi i ljuset av radikalfeministisk kritik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emma Jansson; [2019]
  Nyckelord :atonement; salvation; reconciliation; feminist theology; Lutheran feminist theology; theology of the cross; feminist theology of the cross; Lutheran theology; Rita Nakashima Brock; Rebecca Ann Parker; Caryn D. Riswold; Deanna Thompson; Arnfríður Guðmundsdóttir;

  Sammanfattning : Traditional theories of atonement have been criticized from a feminist theological perspective for making the suffering and death of Jesus salvific, but there are also feminist theologians that propose a retrieval of the theology of the cross and atonement. The purpose in this thesis is to critically analyze three Lutheran feminists theologians interpretations of the theology of the cross and theology of atonement. LÄS MER

 3. 3. THOMPSONS VÄG TILL FRAMGÅNG : är klassisk upprorsbekämpning fortfarande relevant?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Benjamin Svensson; [2019]
  Nyckelord :COIN; upprorsbekämpning; Robert Thompson; Irak; operation Iraqi Freedom;

  Sammanfattning : Should classical theories about counterinsurgency remain in the past or be considered in relation to future insurgencies? Scholars have discussed the relevance of classical counterinsurgency theories earlier in this century and disagreed about how relevant the classics are. The aim with this bachelor thesis was to study if Robert Thompson's Basic Operational Concept could explain the progress U. LÄS MER

 4. 4. Utmärkande drag i Akira Kurosawas filmskapande : Teman, Rörelse och Väder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Björn Paulsson; [2019]
  Nyckelord :Kurosawa; Väder; Natur; Rörelse; Tema; Humanism; Samuraj; Neoformalism;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsens är att belysa Akira Kurosawas unika färdigheter och utmärkande drag som filmskapare, vilket adresseras i tre frågeställningar: Vilka återkommande narrativa teman finns representerade i Kurosawas filmproduktion, och hur presenteras dessa i tre utvalda filmer? Hur använder sig regissören stilistiskt och filmtekniskt av rörelse i de tre filmerna? Hur tar sig väder och andra naturfenomen uttryck i de tre filmerna och vilken funktion har de där? Filmerna som analyseras är Drunken Angel (Yoidore tenshi/Den berusade ängeln, 1948), Stray Dog (Nora inu/ Revolvern, 1949) och The Hidden Fortress (Kakushi toride no san akunin/ Den vilda flykten, 1958). Analysen utgår från det neoformalistiska tillvägagångsätt som David Bordwell och Kristin Thompson beskriver. LÄS MER

 5. 5. Between a Rock and a Strange Place: Fear of Crime and the Well-being of Deported Migrants in Jamaica

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sanjay Thompson; [2019]
  Nyckelord :deportation; fear of crime; recidivism; substance use; victimisation; well-being;

  Sammanfattning : Deported migrants in Jamaica face a plethora of integration and rehabilitation issues that have been exacerbated by the society’s negative perception of the population. Though previous research has highlighted the counterproductive implications of the negative attitudes (Headley, 2006), it is still evident in the Jamaican society. LÄS MER