Sökning: "Tom Mårtensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tom Mårtensson.

 1. 1. Privatpersoners upplevelse av säkerhet i molntjänster

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik

  Författare :Tom Rosenlund; Erik Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :moln; molnet; molntjänst; säkerhet; upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien var dels att undersöka hur privatpersoner upplever säkerheten i SaaS-baserade molntjänster, men även att undersöka hur säkerhetsrisker påverkar privat-personers tillit till molntjänsten och dess leverantör, samt om resultatet i de tidigare nämndafrågorna skiljer sig åt beroende på respondentens ålder. Studiens empiriska material inhämtades med kvantitativ metod, en enkätundersökningbestående av 16 frågor. LÄS MER

 2. 2. G?r+ y?tm-?alm?n = deuteronomis(tis)kt? En utredande studie av begreppet g?r- y?tm-?alm?n i Deuteronomium och profeterna.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Charlotta Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :Deuteronomium; gēr; yātôm; ‘almānâ.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In Deuteronomy the triad of g?r (sojourner), y?tm (the fatherless) and ?alm?n (widow) is frequently cited. In my essay I explore the reason for its recurrence and come to the conclusion that the author of Deuteronomy attached the group g?r with the alm?n and y?tm ? two grups that were traditionally regarded as vulnerable in Ancient Near Eastern societies. LÄS MER