Sökning: "Tor Möller"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tor Möller.

 1. 1. Ruraliseringen och den flexibla bostaden - ett förtätningsförslag i Torna Hällestad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Tor Möller; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I takt med att coronapandemin blev mer påtaglig tvingades vårt samhälle till drastiska förändringar. När vi blev uppmanade att isolera oss ställde vi större krav på bostaden. Den skulle vara mer än bara ett ställe att bo på. LÄS MER

 2. 2. Medierad narkotikahandel på internets skuggsida : En fallstudie kring svenska säljares erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :John Möller; [2016]
  Nyckelord :Drug trafficing; Narcotics; Drugs; Darknet; Darkweb; Tor; Cypherpunk; Crypto anarchy; Narkotikahandel; Narkotika; Droger; Darknet; Darkweb; Tor; Cypherpunk; Kryptoanarki;

  Sammanfattning : I studien undersöks huruvida en grupp narkotikasäljare på den svenska hemsidan Flugsvamp drivs av andra motivationer än ett grundläggande vinstintresse. Sidan bygger på de teknologiska verktyg som utvecklades av den libertarianskt inspirerade Cypherpunkrörelsens arbete med stark kryptografi i slutet av 1990-talet. LÄS MER