Sökning: "Totalitärt språk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Totalitärt språk.

  1. 1. Newspeak – det totalitära språket

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Martin Wettmark; [2021-09-09]
    Nyckelord :Totalitarism; George Orwell; 1984; Victor Klemperer; LTI; Totalitärt språk;

    Sammanfattning : After the Second World War, several books came out about the life in dictatorships. In 1947, Nazi survivor Victor Klemperer published LTI, Lingua Tertii Imperii, about the particular language used in The Third Reich. LÄS MER