Sökning: "Träpulverbrännare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Träpulverbrännare.

  1. 1. Ersättning av fossilt bränsle i värmeproduktion: Pulverbrännare till befintliga oljepannor

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Conny Bengtsson; [2013]
    Nyckelord :Woodpowderburner; peak load boilers; converting; renewable energy; district heating; Träpulverbrännare; spetslastpannor; konvertering; förnybar energi; fjärrvärme;

    Sammanfattning : Vi står inför en förändring, att minska vårt beroende av fossil energi till förmån för en ökad användning av förnybar energi. Incitament i form av ökade punktskatter på fossilt bränsle påskyndar omställningen för företag till förnybar energi och- eller energieffektivisering av sin produktion. LÄS MER