Sökning: "Tuna"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Tuna.

 1. 1. Gnestaleden under järnålder och vikingatid : Centralplatser längst en vattenled i Södermanland

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Albin Hedin; [2020]
  Nyckelord :Tuna; Åker; Ärja; Gnesta; Frustuna; Västerljung; Trosa; Vagnhärad; Södermanland; Järnålder; Vikingatid;

  Sammanfattning : In this essay I look into central entities along a water route that connect Mälaren in Mariefred with the Baltic sea in Trosa. I start with tuna magnate farms from the middle iron age (200- 550) to then focus on the entity that replaced tuna magnate farms in the late iron age and at last focus on early churches. .. LÄS MER

 2. 2. Gnestaleden under järnålder och vikingatid : Centralplatser längst en vattenled i Södermanland

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Albin Hedin; [2020]
  Nyckelord :Tuna; Åker; Ärja; Gnesta; Frustuna; Västerljung; Trosa; Vagnhärad; Södermanland; Järnålder;

  Sammanfattning : In this essay I look into central entities along a water route that connect Mälaren in Mariefred with the Baltic sea in Trosa. I start with tuna magnate farms from the middle iron age (200- 550) to then focus on the entity that replaced tuna magnate farms in the late iron age and at last focus on early churches. .. LÄS MER

 3. 3. Tune i Buttle och gotländska tunegårdar från mellersta järnåldern

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Ebba Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Tune-farms; Roman iron age; middle iron age; gotland; Buttle; tune; parish names; place names; stone house foundations; Tunagårdar; Gotland; Ortnamn; Tuna; Buttle; Mellersta järnålder; Tune; Tunegårdar; Romersk järnålder; husgrunder; stengrunder;

  Sammanfattning : This paper discusses the connection between the size of the stone house foundations and their distribution in parishes with evidence of place names connected to the roman iron age phenomena Tuna farms on the island of Gotland. This is done using diagrams and tables of length – width variables and landscape and prehistoric remains analysis together with place name discussions in each parish. LÄS MER

 4. 4. All Bark and No Bite? A qualitative study of how changes in customer sustainability preferences affects the incorporation of CSR

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Hellgren; Lisa Elmér; [2019]
  Nyckelord :CSR; Sustainability; Customer preferences; Attitude-behavior gap; Food industry; Business and Economics;

  Sammanfattning : During recent years, the topic of corporate social responsibility has received a lot of attention. Within the field of research, the responsibilities of corporations have been discussed for decades, but no common ground and definition of the concept is in place. LÄS MER

 5. 5. Båtgravar – för utvalda män och kvinnor. : En studie av båtgravfälten i Vendel, Tuna i Badelunda och Gamla Uppsala.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Matilda Hildenborg; [2019]
  Nyckelord :Vendel period; boat grave; ship burial; gender; fertility cult; Vendeltid; båtgrav; skeppsgrav; genus; fruktbarhetskult;

  Sammanfattning : During the Vendel period the elite started to bury their men and women in the boat graves. The boat graves have been interpreted differently depending on if the graves were made for men or women. But the grave goods have one thing in common. LÄS MER