Sökning: "CR"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade ordet CR.

 1. 1. Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Larsson; Sara Palmér; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetslagen; kvalitet; hållbarhetsrapport; obligatorisk rapportering; reglering.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering Seminariedatum: 17 januari 2020 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Erika Larsson och Sara Palmér Handledare: Rolf Larsson Fem nyckelord: Hållbarhetslagen, kvalitet, hållbarhetsrapport, obligatorisk rapportering, reglering. LÄS MER

 2. 2. Laser Ablation in Magnetites; Unravelling the Signatures of Trace Element Patterns for Ore Petrogenesis : Trace element signatures of magnetite linked to metallogenesis of iron mineralizations of the Kiruna type

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Siôn Kinson; [2020]
  Nyckelord :EPMA; LA-ICPMS; petrogenesis; magnetite; orthomagmatic; igneous; hydrothermal; alteration; EPMA; LA-ICPMS; petrogenes; magnetit; ortomagmatisk; stollande; hydrotermisk; förändring;

  Sammanfattning : Trace element analyses of magnetite samples from multiple ore deposits worldwide have recently been conducted, using both EPMA and LA-ICPMS, in order to try and understand the petrogenesis of Kiruna-type ore deposits. Here I employ literature data and new data from Kiruna and Grängesberg (Sweden) to help constrain and visualise evolutionary trends recorded by our samples and derive an overall model for the evolutionary processes that lead to Kiruna-type deposits. LÄS MER

 3. 3. Chemical Stabilization of Arsenic in Contaminated Soil under Low Redox Conditions

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Eva Smedborn Pausson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Remediation techniques for arsenic contaminated soil have previously focused mostly on the surface soil layers where aerobic conditions are prevalent. In this master thesis, chemical stabilization by adding zero-valent iron (Fe(0)) and calcium oxide (CaO) to an arsenic-contaminated soil under low redox conditions have been studied through up-flow percolation tests. LÄS MER

 4. 4. Modelling of precipitation in an Fe-C-Cr alloy

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Johan Frisk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Precipitation modelling is interesting from both an academic and an industrial point of view. Such modelling tools may be used in the field of integrated computational materials engineering (ICME) for design and optimization of material properties. LÄS MER

 5. 5. Könsskillnader i läsförståelse : En analys av resultatskillnader mellan flickor och pojkar i läsförståelse fördelat på läsprocesser, uppgiftsformat och texttyp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Andrea Jonsson; [2019]
  Nyckelord :reading comprehension; gender differences; boys; girls; secondary school; task format; reading aspects; text type; läsförståelse; resultatskillnader; pojkar; flickor; kön; högstadiet; årskurs 7; uppgiftsformat; läsprocess; texttyp;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få kunskaper om skillnader i läsförståelse som existerar mellan pojkar och flickor. Detta görs genom analys av resultat från ett läsförståelseprov. LÄS MER