Sökning: "Urban Sjöstig"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Urban Sjöstig.

  1. 1. HT-VATTEN : En källa till energibesparing

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

    Författare :Magnus Algö; Urban Sjöstig; [2016]
    Nyckelord :HT-vatten; LT-vatten; energibesparing; värmeöverföring; isolering; liggetid;

    Sammanfattning : .... LÄS MER