Sökning: "Utjämnat flöde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Utjämnat flöde.

  1. 1. Utjämning av variation i ett produktionsflöde : En studie på Scania Chassis after line-verksamhet Fit For Use

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Jennie Jonsson; Ida Skoglund; [2016]
    Nyckelord :Utjämnat flöde; produktionsplanering; packningsproblem; resurseffektivitet; flödeseffektivitet; leveransprecision;

    Sammanfattning : Då kundens efterfrågan varierar och orsakar oregelbundenhet i produktionen blir utjämning en grundläggande komponent vid planering av verksamheten. Utjämnat flöde på line uppnås genom att hela periodens orderingång jämnas ut med avseende på både volym och produktionsmix. LÄS MER