Sökning: "Västtyskland"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Västtyskland.

 1. 1. “In movies, ideas mask the lies and suggest that they are true” : En diskursanalys av hur IRA och RAF framställs i populärkulturella mediet film

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Eric Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Filmer skapar en historisk värld för dess åskådare. Att skapa en historisk värld är ett sättatt göra historia, detta utifrån samtidens ideologi, politik och kultur. LÄS MER

 2. 2. 13 augusti 1961 EXTRA: Gränsen stängs. Berlin delas upp av en mur! : En studie av nyhetsrapporteringen då Berlinmuren byggdes

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Louise Pålsson; [2016]
  Nyckelord :Berlinmuren; dagspress; intertextualitet; öst-väst; Västtyskland; Östtyskland; Kalla kriget;

  Sammanfattning : Det är nu 55 år sedan byggnationen av Berlinmuren påbörjades. I en värld där miljoner människor är på flykt från krig, orättvisor och elände är händelserna kring då Berlin delades upp av en mur högaktuella. Den 13 juli 2015 skrev Dagens Nyheter om den rådande flyktingströmmen till Europa från Syrien och kringliggande länder. LÄS MER

 3. 3. Den amerikanska synen på Strid i bebyggelse : En komparativ studie mellan Military Operations on Urbanized Terrain och Urban Operations med utgångspunkt i de grundläggande förmågorna verkan, skydd & rörlighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Tambour; [2012]
  Nyckelord :Strid i bebyggelse; MOUT; taktik; grundläggande förmågor; US Army; amerikanska armén; reglementen;

  Sammanfattning : Den amerikanska armén har under lång tid haft doktriner som behandlat strid i bebyggelse medolika typer av motståndare, från sovjetiska divisioner som anfaller in i Västtyskland tillupprorsbekämpning i Mellanöstern och Afrika. Uppsatsen handlar om hur den amerikanska taktiskasynen på strid i bebyggelse har utvecklats från 1979 till 2003. LÄS MER

 4. 4. Palme och Sverige mellan öst och väst : En studie i framställningen av Sverige och Olof Palme i väst- respektive östtysk press i förhållande till systemkonkurrensen i det delade Tyskland 1983/1984

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Björn Önnestrand; [2008]
  Nyckelord :Olof Palme; Kalla kriget; Svenska modellen; DDR; Västtyskland; neutralitetspolitik;

  Sammanfattning : De tyska medierna visade både i öst och väst ett stort intresse för Olof Palme, Sverige och den svenska välfärdsstaten. Under det s.k. andra kalla kriget i början av 1980-talet beskylldes Palmes regering för att agera alltför undfallande gentemot det kommunistiska östblocket. LÄS MER

 5. 5. Öst- och Västtyskland - sammanslagningen och den nya juridiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nina Laukkanen Mållberg; [2007]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När DDR, Deutsche Demokratische Republik, Östtyskland, föll och muren i Berlin rämnade blev de två grannländerna en förenad tysk stat. Östtysklands rätt skulle nu bli en del av det enade Tysklands rättsordning och det socialistiska styret skulle bort. LÄS MER