Sökning: "Virtual environment"

Visar resultat 1 - 5 av 639 uppsatser innehållade orden Virtual environment.

 1. 1. Leadership communication in a virtual environment - A case study of Microsoft Office 365 as digital communication tools at Volvo Construction Equipment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Juliane Otto-Tholen; [2020-07-23]
  Nyckelord :Digital communication; Leadership communication; Virtual environment; Microsoft Office 365; e-leadership;

  Sammanfattning : Purpose: Social and technological transformation are leading to a changing workplace. Companies are changing into flat structures instead of hierarchies, which facilitates a better flow of knowledge and communication. Boundaries between different departments or countries become blurred and strengthen the relationships inside a company. LÄS MER

 2. 2. Control your home with augmented reality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Daniel Tovesson; [2020]
  Nyckelord :Augmented reality; Internet of Things; Smart homes; ARKit; Interaction design; User-Centered Design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As connected devices, or Internet of Things (IoT), are becoming increasingly more common in our homes we need a way to control them remotely. Remote control can be achieved with native applications created by the providers of these IoT devices which can result in you needing several applications to control your IoT devices. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetslära genom ett inkluderande medium : Ett interaktivt sätt att lära sig om cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Paul Larsson; Jakob Wijk; [2020]
  Nyckelord :Video games; Virtual reality; Edutainment; Serious games; Circular economy; Sustainability; Digitala spel; Virtuell verklighet; Edutainment; Serious games; Cirkulär ekonomi; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete lyfter fram virtual reality som ett medium med potential för både lärande och underhållande syften. Begrepp som serious games, gamification, och edutainment undersöks för att ta reda på vad som gör vissa spel lärorika, vad som motiverar användaren till att vilja fortsätta spela ett spel, samt hur dessa egenskaper kan kombineras. LÄS MER

 4. 4. Exploring the effect of using vibrate-type haptic glove in the VR industrial training task

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yi-Hsiou Hsu; [2020]
  Nyckelord :Virtual Reality; Haptic Gloves; Virtual Reality Industrial Training; Bebop gloves; Virtuell verklighet; Haptiska handskar; Industriell utbildning för virtuell verklighet; Bebop-handskar;

  Sammanfattning : Is it a dream came true for you to experience a Virtual Reality (VR) and be able to touch virtual objects and manipulate them with your bare hands? The recent growth of the Virtual Reality market resulted in an intensification of the development of the haptics gloves technology. The newly haptics gloves, Bebop gloves launched and commercialized recently which will use for this study. LÄS MER

 5. 5. Covid-19: How does it affect international e-commerce firms? : A qualitative case study about how the Covid-19 situation affects e-commerce firms and how they respond to it

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Melissa Hicintuka; Helin Öven; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; Covid-19; Digital business environment; Digitalization; Value chain; Virtual value chain; International activities; Customer intimacy;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how Covid-19 affects international e-commerce firms. Covid-19 has been the source of changes in the international business environment across world from the beginning of year 2020. The effects on e-commerce firms are nearly unknown, therefore this research is unique. LÄS MER