Sökning: "Warsaw"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Warsaw.

 1. 1. Media representation of the LGBTQ+ community in Poland : Framing of politicized issues as a representation of political parallelism in the Polish public service broadcaster TVP

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Natalia Joanna Bajor; [2022]
  Nyckelord :Minority representation; the LGBTQ community; framing analysis; political parallelism; media systems; CEE countries; Social Sciences;

  Sammanfattning : This Master’s thesis analyzes the narratives that are used to portray the LGBTQ+ community and how they relate to the political parallelism of the Polish media system. The focus is on the online edition of TVP Info – the news channel of TVP, Poland’s public service broadcaster. LÄS MER

 2. 2. Agency in the Warsaw Ghetto : An Intersectional Analysis of the Daily Life, Survival, and Death of Elderly Jews

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Hugo Valentin-centrum

  Författare :Janika Raisch; [2022]
  Nyckelord :Holocaust; Genocide; Warsaw ghetto; Second World War; Nazi; Nazis; Poland; Warsaw; Jews; Polish Jews; Ghettoisation; Ghettoization; Ghetto; Ghettos; Jewish council; Jewish Self-Help; Elderly; Elderly Jews; Old age; Intersectionality; Agency;

  Sammanfattning : In Holocaust research, the study of elderly Jews in Nazi German ghettos remains a blind spot. This thesis begins to fill the research gap by exploring the everyday life of elderly Jews and their agency under the structural conditions of the Warsaw ghetto. LÄS MER

 3. 3. The spatial-social differentiation of the city of Warsaw with an in-depth study of selected districts

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Marta Popiolek; [2022]
  Nyckelord :social ecology; factorial ecology; factor analysis; city development; Warsaw;

  Sammanfattning : The inspiration for this paper came from a walk in Warsaw, Poland - a city that has a very unusual development pattern and owes its character largely to the last 75 years. The visible differences in development patterns occur in almost every neighbourhood and each of them is the result of a different conceptual approach, additionally shaped by the regulations and economic prosperity of the time. LÄS MER

 4. 4. Tillväxt - Växtvärk : Förändring i Försvarsmakten och dess påverkan på yrkesofficerare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Andreas Simon; Jonas Agder; [2022]
  Nyckelord :Requirements; Change; Organizational change; Swedish Armed Forces; The Logistics regiment; Research and development; Growth; Army organization 2025; Behov; Förändring; Organisationsförändring; Tillväxt; Försvarsmakten; Göta Trängregemente; Utvecklingsarbete; Arméorganisation 25;

  Sammanfattning : Försvarsmakten har under åren efter Berlinmurens och Warszawapaktens fall präglats av neddragningar och inriktning mot internationella militära insatser. Sverige försvaras bäst genom säkerhet och stabilitet på andra platser än inom landets gränser. LÄS MER

 5. 5. BILDEN AV SÄKERHETSPOLITIK I LÄROBÖCKER : Läroboksanalys av Sveriges säkerhetspolitik i läroböcker från Lgy 70 och Lpf 94

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joar Wikström; [2022]
  Nyckelord :Security policy; curriculum; textbook analysis; qualitative content analysis; neutrality; security; social science;

  Sammanfattning : In this study, the content and depiction of security policy in Sweden was studied in educational social studies textbooks, derived from the 3rd course from two different curriculums: Lgy 70 and Lpf 94. The purpose of the study was to examine if there is a notable development and shift in the way that security policy is depicted and described in Swedish textbooks, and to do it in consideration of the drastic geopolitical changes that came with the fall of the Soviet Union and the end of the Cold war. LÄS MER