Sökning: "Wet storage"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Wet storage.

 1. 1. IMPLEMENTATION OF OXYFUEL COMBUSTION IN A WASTE INCINERATION CHP PLANT : A Techno-Economic Assessment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mostafa Saleh; Anton Hedén Sandberg; [2021]
  Nyckelord :CCS; Oxyfuel Combustion; Carbon Capture; Gas Separation Techniques; Waste Combustion; Cost Assessment of CCS; ASU; CPU; Wet-FGR; Dry-FGR;

  Sammanfattning : Global energy demand is predicted to rise in the coming decades, necessitating a shift to renewable energy sources to mitigate greenhouse gas emissions. However, due to the inability to supply renewable energy around the clock, it is estimated that only by adding an important technology, carbon capture and storage (CCS), it could be possible to reduce 80% of the 1990s greenhouse gas emissions. LÄS MER

 2. 2. PHA-framställning från restströmmar med lösningsmedelsextraktion : En energianalys på PHA-produktion med och utan intern värmeintegrering vid extraktion på torr och våt biomassa

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Fanny Elfving; [2021]
  Nyckelord :PHA; skogsindustriellt avloppsvatten; bioplast; intern värmeintegrering; pinchanslys; CHEMCAD;

  Sammanfattning : Polyhydroxyalkanoater (PHA) är en grupp av polymerer som är biobaserade, biologiskt nedbrytbara och som kan uppvisa varierande fysiokemiska egenskaper. Således har PHA potential att ersätta konventionell och fossilbaserad plast så som polypropylen (PP) och polyetentereftalat (PET). LÄS MER

 3. 3. Considering future precipitation in delineation locations for water storage systems - Case study Sri Lanka

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kanchana Bandaranayake; [2021]
  Nyckelord :Geography; Geographical Information Systems; Physical Geography; Locating new water resources; Water scarcity; Consideration of climatic changes; Future precipitation; Pairwise comparison; Sri Lanka; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Demand for the usable water is accumulating globally in parallel with the population growth and the industrial revolution. Nevertheless, availability and accessibility of the usable water is progressively subsiding due to many environmental and socio-economic reasons. LÄS MER

 4. 4. A Nonlinear Reservoir Model to Simulate Blue-Green Stormwater Systems – An Application to Augustenborg Catchment in Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Emmanuel Ekwu; [2021]
  Nyckelord :Blue-green stormwater control; Nonlinear reservoir routing model; Stormwater; Modelling; Calibration; Water engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increasingly rapid urbanization has led to vast impervious surface areas in the urban environment. This situation of impervious surfaces has increased the surface temperature and interrupted the natural water circle, which has negatively impacted the urban environment. LÄS MER

 5. 5. Effects of the 2018 drought on mire productivity in Skogaryd - Evaluation of ground sensors, satellite data and meteorological data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ines Júlio Alfredo; [2021]
  Nyckelord :Sentinel 2; Vegetation Indices; Ground Sensors; Drought and Mire; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The drought is a complex meteorological phenomenon associated with low precipitation and low water saturation in atmosphere, soils and plants and can has a great effect on aboveground biomass and change the structure and function of the ecosystems. The droughts also are known to reduce the primary and secondary productivity of vegetation. LÄS MER