Sökning: "Yasmin Gebran Quiñones"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Yasmin Gebran Quiñones.

 1. 1. Material auténtico y motivación - Una investigación cualitativa sobre alumnos de ELE en Suecia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Yasmin Gebran Quiñones; [2021-08-06]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : In the field of modern language learning, how to motivate students is constantly being under discussion. Among the significant aspects to consider are the pedagogical decisions that the teacher performs, including the type of planning, teaching methodologies and materials elected throughout the classes. LÄS MER

 2. 2. El material auténtico y su efecto en la motivación en el aula de ELE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Yasmin Gebran Quiñones; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I skolmiljön och inlärningsprocessen av ett främmande språk finns det många diskussioner och studier om hur man kan motivera eleverna i deras lärande. Syftet med det här arbetet är att analysera de olika motivationsteorier som finns och vikten de har när man studerar spanska i gymnasieskolan i Sverige. LÄS MER