Sökning: "Yvette Söderberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yvette Söderberg.

  1. 1. Gränsöverskridande konkurser och utländska tillgångars betydelse vid insolvensbedömningen

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Yvette Söderberg; [2000]
    Nyckelord :Law;

    Sammanfattning : Resumé ej lämnad.... LÄS MER