Sökning: "afghanistankriget 1979"

Hittade 1 uppsats innehållade orden afghanistankriget 1979.

  1. 1. Imperialister, angripare eller beskyddare? : En omvärldsanalys av tre tidningars rapportering om Vietnamkriget 1964-1975 och Afghanistankriget 1979-1989.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Emelie Bengtsson; Johannes Svensson; [2014]
    Nyckelord :Vietnamkriget; Afghanistankriget; Norrskensflamman; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; USA; Sovjetunionen; Kalla kriget; omvärldsbild; orientalism; eurocentrism; etnocentrism; tidningsanalys.;

    Sammanfattning : From the end of the Second World War until the fall of the Soviet Union in 1991 the world was divided. An iron curtain separated the world into two parts, east and west. These were dominated by the two great powers, the Soviet Union and the USA. LÄS MER