Sökning: "alkoholrus"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet alkoholrus.

  1. 1. Full av skuld? En studie av patologiska rus betydelse i svensk rätt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Kristian Gustafsson; [2013]
    Nyckelord :alkoholrus; och straffrätt; komparativ rätt; Allmän rättslära; rättsvetenskap; patologiskt rus; patologiska rus; alkohol; Kristian Gustafsson; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The term pathological intoxication is strange. Originally, the pathological intoxication is a diagnosis that was included in Swedish psychiatry. The diagnosis of pathological intoxication is excluded in the diagnostic system, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV which is used in Swedish psychiatry today. LÄS MER