Sökning: "amerikansk poesi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden amerikansk poesi.

 1. 1. Själslig tematik i Emily Dickinsons poesi : en psykoanalytisk utveckling av den kreativa skrivprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Karolina Eugenes; [2016]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; Emily Dickinson; poesi; amerikansk poesi; psykoanalys; tematisk analys; själslig tematik;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på den amerikanska poeten Emily Dickinson och hennes psykiska hälsa samt kreativitet och skrivande. Syftet är att lyfta fram hur fyra utvalda teman; hjärna, hjärta, sinne och själen, framställs i Dickinsons poesi. LÄS MER

 2. 2. Lyrisk erfarenhet i John Berrymans The Dream Songs

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Fredrik Klemner; [2016]
  Nyckelord :Lyrisk erfarenhet. John Berryman. The Dream Songs. Subjekt. Objekt.;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks den lyriska erfarenheten i John Berrymans verk The Dream Songs. Ämnet ”lyrisk erfarenhet” är hämtat från Alf Nymans studie Begreppet lyrisk erfarenhet med undertiteln Kunskapsteoretiska och estetisk-psykologiska studier i symbolisk och realistisk diktning, utgiven 1958. LÄS MER