Sökning: "antal ord i rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden antal ord i rapport.

 1. 1. Ambulance Safety: MADDE

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Persson; Max Renberg; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetsbälte; ambulans; sjukvårdare; trafik; skador; personlig säkerhet;

  Sammanfattning : Safety, a word that can be linked and interpreted in many different ways. Personal safety, that you should feel safe in your everyday life depending on your surroundings. IT security, to protect a persons or organization's valuable assets such as information. Flight safety, the safety of flying in its various kinds. LÄS MER

 2. 2. Simulering - Ett alternativ till den traditionella konfliktstudien?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Martin Lam; Axel Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Trafiksäkerhetsstudie; Cykelpassage; Cykelöverfart; Simulering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There are many types of traffic studies. One of these is a so-called conflict study. Today when you do a traditional conflict study, you usually analyze traffic safety based on video data, which is an observation of the real situation. LÄS MER

 3. 3. PRATA POLITIK PÅ FACEBOOK En kvantitativ innehållsanalys av svenska politiska partiers användning av Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Hagbranth; Mikael Hermansson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskap – PR, opinionsbildning och omvärldNivå:GrundnivåTermin/år:VT 2017Handledare:Nicklas HåkanssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:57Antal ord:15 505Nyckelord:Politik, Sociala medier, Facebook, Tvåvägskommunikation, Politisk kommunikation, Politics, Social media, Political Public Relations, Kommunikationsfunktioner, FramingSyfte:Denna rapport ämnar undersöka hur svenska riksdagspartier kommunicerar med befolkningen på Facebook mellan åren 2012–2016. De två ämnen som ligger till grund för undersökningen är sjukvård och utbildning. LÄS MER

 4. 4. ”MER TEATER FÖR ELEVERNA” En kvalitativ intervjustudie om lärares kommunikationsbehov i samband med en teaterföreställning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Johansson; Jennifer Gustavsson; [2016-02-11]
  Nyckelord :Teater; Skola; Kommunikationsbehov; Demokrati; Värdegrundsfrågor; Målgrupp; Opinionsledare;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå: GrundnivåTermin och år: Ht 2015Handledare: Gabriella SandstigExaminator: Malin SveningssonSidantal: 47 sidor exkl. bilagorAntal ord: 19 402 ordRapport nr:Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar som lärarna upplever i värdegrundsarbetet kopplat till elevernas teaterbesök, med särskilt fokus på kommunikativa möjligheter och begränsningar. LÄS MER

 5. 5. FACEBOOK OCH POLITIK En komparativ studie mellan två politikers konton på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erik Engström; [2016-02-11]
  Nyckelord :Social media; Facebook; popolitical communication;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå:Grundnivå nivåTermin/år:Ht/2015Handledare:Nicklas HåkanssonExaminator:Rapport nr:C943Syfte:Studiens syfte är att undersöka innehållet i publicerade inlägg på Facebook som har gjorts utav konton som tillhör svenska partiledare.Teori:Bygger främst på funktionell teori om politisk kampanjdiskurs, kommunikationsmodeller och personifikation. LÄS MER