Sökning: "Emma Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden Emma Persson.

 1. 1. Kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sofie Cronqvist; Persson Emma; [2019]
  Nyckelord :Experience; Female; Induced abortion; Support; Framkallad abort; Kvinnor; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige genomförs ca 37 000 framkallade aborter/år. Orsaker till att kvinnor genomför en framkallad abort kan vara många. Framkallad abort är ett känsligt ämne där etik och moral oftast diskuteras. Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort. LÄS MER

 2. 2. UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Emanuelsson Schotte; Emma Persson; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; Fysisk aktivitet; Kvinnor; Onkologisk behandling; Upplevelser;

  Sammanfattning : UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER -EN LITTERATURSTUDIE EMELIE EMANUELSSON SCHOTTE EMMA PERSSON Emanuelsson Schotte, E & Persson, E. Upplevelser av fysisk aktivitet från kvinnor som drabbats av bröstcancer. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på inkludering och ett inkluderande arbetssätt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Sjökvist; Sofie Persson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Inkludering; Kategoriskt perspektiv; Relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Nästan alla barn i dagens samhälle spenderar sina första levnadsår i förskolan där det varje dag förekommer olika aspekter av inkludering. Syftet med vårt arbete är att belysa förskollärares syn på inkludering samt hur inkluderingsbegreppet definieras. LÄS MER

 4. 4. Självbetjäning ur ett tjänsteförrättare perspektiv : Tjänsteförrättares upplevelser av digitala självbetjäningstjänster och dess effekter inom hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emma Persson; [2019]
  Nyckelord :Self-Service Technologies; self check-in; tjänsteförrättare;

  Sammanfattning : Today the society is more digitalized than yesterday. Like the rest of the world, the hotel industry is also being more digitalized. In the hotel industry hotels are working a lot with how they can interact the guest to be more active in the value creating processes and have started to adopt self-service technology. LÄS MER

 5. 5. “Att skapa relationer i förskolan är a och o” : en kvalitativ studie angående förskollärarnas förhållningssätt till att skapa hållbara relationer till de yngre barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Filippa Persson; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; omsorg; pedagogik; relationer; samspel;

  Sammanfattning : Vår studie vill undersöka hur förskollärare skapar en hållbar relation till de yngre barnen i förskolan. För att ta reda på det gjordes en kvalitativ studie där deltagande förskollärare deltog genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER