Sökning: "Emma Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden Emma Persson.

 1. 1. En studie om könsmönster i förskolans bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Karlsson; Helen Persson; [2020]
  Nyckelord :Bilderböcker; Genus; Könsmönster; Könsstereotyp;

  Sammanfattning : I förskolan har förskollärare ett komplext uppdrag där de både har som uppgift att erbjuda högläsning för barn och att motverka könsmönster som begränsar barns val, utveckling och lärande. Tidigare forskning har visat att bilderböcker förmedlar traditionella könsmönster och att barn får förståelse för hur pojkar och flickor förväntas agera utifrån detta. LÄS MER

 2. 2. Visuellt stöd i en fritidshemskontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Persson; Andersson Julia; Julia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Visuellt stöd; Fritidshem; Barn; Upplevelser; Kvalitativ metod; Symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Utifrån våra egna arbetslivserfarenheter och praktik i fritidsverksamheten har vi båda lagt märke till en bristande användning av visuella stöd som ett komplement för att stödja elevers inlärning samt språk i fritidsverksamhetens miljö. Mot bakgrund av detta resonemang fann vi området intressant att undersöka vidare. LÄS MER

 3. 3. Transition från barn till vuxen hälso- och sjukvård vid diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Brandeby; Sara Persson; [2020]
  Nyckelord :Adult healthcare; Child healthcare; Experiences; Transition; Type 1 diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en av de vanligaste förekommande folksjukdomarna i Sverige. För personer i ungdomsåren med diabetes typ 1 äger en transition från barn till vuxen hälso- och sjukvård rum vid någon punkt i dess liv. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sofie Cronqvist; Persson Emma; [2019]
  Nyckelord :Experience; Female; Induced abortion; Support; Framkallad abort; Kvinnor; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige genomförs ca 37 000 framkallade aborter/år. Orsaker till att kvinnor genomför en framkallad abort kan vara många. Framkallad abort är ett känsligt ämne där etik och moral oftast diskuteras. Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort. LÄS MER

 5. 5. UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Emanuelsson Schotte; Emma Persson; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; Fysisk aktivitet; Kvinnor; Onkologisk behandling; Upplevelser;

  Sammanfattning : UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER -EN LITTERATURSTUDIE EMELIE EMANUELSSON SCHOTTE EMMA PERSSON Emanuelsson Schotte, E & Persson, E. Upplevelser av fysisk aktivitet från kvinnor som drabbats av bröstcancer. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER