Sökning: "Emma Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden Emma Persson.

 1. 1. Values in Vogue : nylanserade Vogue Scandinavia : normbrytande eller vinstdrivande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Emma Henriksen; Sanna Persson; [2022]
  Nyckelord :Vogue Scandinavia; values; female empowerment; sustainability; discourse analysis; political economy; commodified feminism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The newly launched Vogue Scandinavia has presented their values which we have defined as “female empowerment” and “sustainability”. This essay explores, through a qualitative content analysis and discourse analysis, how these values are expressed in the first issue and in what ways they correspond with the magazine’s content. LÄS MER

 2. 2. 6=_  ”Va?! Det är bara två tal” : En litteraturstudie om elevers förståelse av och undervisning om likhetstecknet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Felicia Nordqvist; Emma Persson; [2022]
  Nyckelord :likhetstecken; matematik; statisk; dynamisk; algebra;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien handlar om likhetstecknet som är en viktig grund i algebran. Studien är relevant eftersom internationella undersökningar som TIMSS och PISA visar att svenska elevers algebraresultat är lågt och behöver förbättras. LÄS MER

 3. 3. Critical literacy i svenskundervisningen : Litteraturdidaktiska val som främjar alternativt begränsar gymnasieelevers utveckling av critical literacy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Persson; Elma Alic; [2022]
  Nyckelord :Critical literacy; litteraturdidaktik; gymnasieelever; kritisk förmåga; litteratur; kritisk läsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur olika litteraturdidaktiska val främjar alternativt begränsar gymnasieelevers utvecklande av critical literacy. Valet av ämne grundar sig i de motstridiga formuleringarna mellan läro- och ämnesplan gällande elevens förmåga att kritiskt granska och vems ansvar det är att främja utvecklingen av denna förmåga. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares arbetssätt med barn som har språkförsening : En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare arbetar för att främja språkutvecklingen hos barn med språkförsening.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Linnea Persson; Emma Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Language delay; language development; preschool teacher; sociocultural; verbal language; Förskollärare; sociokulturell; språkförsening; språkutveckling; verbalt språk;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to find out how professional preschool teachers work to promote language development in children who have some form of language delay. We want to investigate which working methods the preschool teachers use to support those children with language delays in preschool. LÄS MER

 5. 5. Att erövra orden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Emma Backstig; Janette Persson; [2021-06-21]
  Nyckelord :alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; läsinlärning; intellektuell funktionsnedsättning IF ; implementering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare i grundsärskolan uppfattade en digital förståelsebaserad intervention för att främja läsutveckling och kommunikation hos elever som är i behov av AKK samt att ta reda på vilka faktorer som lärarna uppfattade påverkar dessa elevers läsutveckling och kommunikation. Studien är ett delprojekt inom forskningsprojektet KomLoss. LÄS MER