Sökning: "Emma Persson"

Visar resultat 6 - 10 av 147 uppsatser innehållade orden Emma Persson.

 1. 6. “Att skapa relationer i förskolan är a och o” : en kvalitativ studie angående förskollärarnas förhållningssätt till att skapa hållbara relationer till de yngre barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Filippa Persson; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; omsorg; pedagogik; relationer; samspel;

  Sammanfattning : Vår studie vill undersöka hur förskollärare skapar en hållbar relation till de yngre barnen i förskolan. För att ta reda på det gjordes en kvalitativ studie där deltagande förskollärare deltog genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 7. Entreprenörslivet : En kvalitativ studie om egenföretagares work-life balance utifrån ett livsformsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Nilsson; Oskar Persson; [2019]
  Nyckelord :work-life balance; livsformer; egenföretagare; entreprenörer; tillgänglighet; digitaliserin; flexibilitet;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra en studie om hur egenföretagare och entreprenörer kombinerar sitt arbetsliv med privatliv. De teorier som vi har valt att använda är främst kopplade till work-life balance begreppet och den realistiska livsformsanalysen. LÄS MER

 3. 8. Your order has been shipped : A quantitative study of impulsive buyingbehavior online among Generation X and Y

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Marléene Johansson; Emma Persson; [2019]
  Nyckelord :Impulse buying; Impulsive buying behavior; Generation X; Generation Y; Apparel online purchases; Revised CIFE;

  Sammanfattning : Background: Internet and smartphones enable people to purchase online independent of time and place, and this have resulted in that impulsive purchases on the internet have increased. Different generations have been described to be more or less susceptible to impulse buying. LÄS MER

 4. 9. "Svårigheterna är att alla inte använder sig av TAKK och att det görs på olika sätt" : Möjligheter och utmaningar  med Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Dahlgren; Matilda Persson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Pedagoger; Vårdnadshavare; Barn; TAKK; Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Sociokulturellt perspektiv; Fenomenologisk analysmodell;

  Sammanfattning : Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) används inom förskolans verksamhet som ett kommunikationsverktyg för språkinlärning, för att kunna leva upp till läroplanens mål om språkutveckling. Enligt Specialpedagogiska myndigheten (2018) går detta kommunikationsverktyg ut på att teckna med händerna samtidigt med det talade språket för att och underlätta kommunikationen för alla barn. LÄS MER

 5. 10. Snoozande studenter - ett fall för Alarmy!

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Johansson; Mikaela Persson; [2019]
  Nyckelord :Snoozning; Studenter; Alarmy; Väckarklocka; Mobilapplikation;

  Sammanfattning : Eftersom att snoozning är en vanlig morgonvana behandlar denna studie studenters snoozning. Studier visar på att snoozning kan påverka ens sömnkvalitet negativt, och eftersom att studenter är under stor akademisk press, som också kan ha en negativ påverkan på sömnkvaliteten, är detta ett viktigt ämne att undersöka. LÄS MER