Sökning: "urban miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 1000 uppsatser innehållade orden urban miljö.

 1. 1. Stadens gröna hjälpredor - En studie om ekosystemtjänster och hur dessa kan användas i planeringen av urban grön infrastruktur, fallet Lindholmen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lovisa Elfström; Lina Johansson; [2021-06-23]
  Nyckelord :”grön infrastruktur”; ”ekosystemtjänster”; ”resiliens”; ”social hållbarhet”; ”Lindholmshamnen”; ”planering”;

  Sammanfattning : When cities become denser there is a growing risk for downgrading of the social and ecological aspects of sustainability on behalf of exploitation of grey infrastructure. This could lead to a lower quantity as well as quality of the urban green infrastructure, which means a negative effect for the social and ecological sustainability in the city. LÄS MER

 2. 2. Making Sydhavnen Meet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Alessia Col; [2021]
  Nyckelord :urban design; architecture; social interaction; affordance; territories; public space; sustainability; Copenhagen; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Social interaction is a basic human need that contributes to society by allowing individuals to compare and exchange opinions and perspectives, bridging the gap between different groups. The primary setting for this exchange is what we define as public space. LÄS MER

 3. 3. Värmereducerande grönstrukturer : hur kan gröna strukturer användas för att lindra den urbana värmeöeffekten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nils Vestlund; [2021]
  Nyckelord :gröna strukturer; värmeöeffekten; värmerelaterarad ohälsa; stadsklimat;

  Sammanfattning : Det här arbetet undersöker gröna strukturer som åtgärd för att motverka värmeöeffekten i svenska städer. Värmeöeffekten innebär att det urbana landskapets dygnsmedeltemperatur är högre än i omgivande ruralt landskap. LÄS MER

 4. 4. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER

 5. 5. Alternativa metoder för berguttag i urban miljö

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Axel Lönnelid; [2021]
  Nyckelord :vajersågning; hydraulisk spräckning;

  Sammanfattning : Sveriges storstäder växer och infrastrukturen byggs ut. Infrastrukturen anläggs till stor del under mark speciellt i Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg. Anläggning under markytan måste beakta husbyggnader och närliggande bergrum. LÄS MER