Sökning: "nackdelar med diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden nackdelar med diskursanalys.

 1. 1. Matematikläxors vara eller icke vara : Diskursanalys av debattartiklar om matematikläxor

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Khalil El-Machharawi; [2019]
  Nyckelord :matematikläxor; prestation; elever; diskurs; diskursanalys; matematik;

  Sammanfattning : Läxor har alltid varit en del av skolans kultur och kommer sannolikt att fortsätta vara det. Debatten om läxor har blivit alltmer uppmärksammad av politiker, lärare, föräldrar och inte minst av elever. Syftet med studien var att undersöka diskurser om matematikläxor genom att analysera olika svenska debattartiklar. LÄS MER

 2. 2. Förtroendeingivande CSR-kommunikation : Konsumenternas syn på klädföretags CSR-engagemang som förmedlas via hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnéa Sanborn; Pontus Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Apparel industry; Trust; Communication; Websites; Corporate Social Responsibility; CSR; Klädbranschen; Förtroende; Kommunikation; Hemsidor;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) är företagens ansvar för den sociala-, miljömässigaochekonomiska påverkan de har på samhället. Begreppet inkluderar även företagens förmågaatt självmant engagera sig mer än vad lagen kräver. LÄS MER

 3. 3. "I´m not ready for this, jag får inte ens in en tampong liksom" : En kritisk diskursanalys av hur fyra svenska Youtube-vloggar konstruerar sex

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alfred Veltman; Jenny Wennersten; [2017]
  Nyckelord :Vlogs; Youtube; multimodal critical discourse analysis; sex; sexuality; edutainment; infotainment; Vloggar; Youtube; multimodal kritisk diskursanalys; sex; sexualitet; edutainment; infotainment;

  Sammanfattning : Med det socialkonstruktionistiska antagandet att verkligheten skapas genom språkanvändning, undersökte denna studie hur sex konstrueras diskursivt i vloggar på Youtube. Materialet som analyserades var fyra stycken vloggar av Youtube-profilerna Therese Lindgren, Tova Helgesson, Lakidoris och Aina & Thobias. LÄS MER

 4. 4. Ey len, vi gittar till klassrummet! : Multietniskt ungdomsspråk i skolan utifrånett lärarperspektiv.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Zin Ahmed; Victoria Moura; [2016]
  Nyckelord :Multietniskt ungdomsspråk; ämneslärare; förhållningssätt; identitet; diskursanalys; subjektpositioner; sanningsanspråk.;

  Sammanfattning : Det multietniska ungdomsspråket är ett fenomen som växer och ständigt utvecklas i olikadelar (georafiska områden) av Sverige. Denna uppsats undersöker ämnesläraresförhållningssätt gentemot det multietniska ungdomsspråket. LÄS MER

 5. 5. Teknikens påverkan på filmfotografens yrkesroll : En kvalitativ intervjustudie om filmfotografens kreativa arbetsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Daniel Niklasson; Filip Zizak; [2016]
  Nyckelord :Filmfotograf; kreativitet; filmproduktion; digital film; analog film; filmteknik.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur filmfotografens yrkesroll och kreativitet påverkas av valet av teknik. Trots att det snart gått 20 år sedan digitala kameror började användas i filmproduktioner används än idag analoga kameror i stor utsträckning. LÄS MER