Sökning: "armén"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet armén.

 1. 1. Uppdragstaktikens dualism : En kvalitativ studie av hur svenska arméofficerare utövar doktrinen om uppdragstaktik på taktisk nivå.

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Rosened; [2020]
  Nyckelord :militär; doktrin; uppdragstaktik; militär kultur; armén; officer; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Det finns ett antal institutionaliserade principer hur väpnad strid skall genomföras i det kaos som krig innebär. Dessa benämns som militära doktriner. Doktrinen utmärker sig genom att den kräver omdöme i den praktiska tillämpningen till följd av att den är skriven för att passa in en mångfald av förhållanden. LÄS MER

 2. 2. Arm Injury Prediction with THUMS SAFER: Improvements of the THUMS SAFER upper extremity

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära; KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Maryam Bayat; Nichakarn Pongpairote; [2020]
  Nyckelord :Biomechanics; upper extremity; arm; validation; Total HUman Model for Saftey THUMS ; Finite Element Modelling FEM ; Biomekanik; övre extremitet; arm; validering; Total HUman Model for Saftey THUMS ; Finite Element Modellering FEM ;

  Sammanfattning : Globally, approximately 1.2 million people die each year due to traffic accidents. Upper extremity injuries account for 18% to 25% of all car accident injuries. In order to be able to analyze these crash-related injuries, Human body models(HBMs) are used as a complement to FE simulations. LÄS MER

 3. 3. DIVISIONEN – FÖR EN FARLIGARE ARMÉ : En studie om möjligheter och utmaningar med att återinföra divisionsnivån ur ett arméperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Stefan Andersson; Jonas Norlander; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; army; division; organization; complexity; flexibility; Försvarsmakten; armén; division; fördelning; organisation; komplexitet; flexibilitet;

  Sammanfattning : Den svenska armén förbereder tillväxt i enlighet med Försvarsberedningens rapport Värnkraft och Försvarsmaktens budgetberäkningar. Tillväxten inkluderar ett återinförande av en ledningsnivå mellan brigaderna och arméstaben - Divisionsnivån. LÄS MER

 4. 4. Product development of an end-effector for a collaborative robot

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Nils Söderström; [2020]
  Nyckelord :Participatory action research; Collaborative robot; Robot integration; Product development; Deltagande aktionsforskning; Kollaborativ robot; Robot integration; Produktutveckling;

  Sammanfattning : With the ever-growing market of six-axis robots in the previous years, many different kinds of robots have been introduced into the market. A smaller group of so-called collaborative robots have during this time gotten increased popularity. LÄS MER

 5. 5. Finnes: Stark armékultur. Sökes: Krigserfarenhet. : en studie om kultur, flexibilitet och förändring i svenska armén

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :militär kultur; militär flexibilitet; förändring; militära organisationer.;

  Sammanfattning : Forskning visar att det ofta krävs en extern chock i form av krig för att påkalla förändring i en militär organisation. Hur kan då en militär organisation som inte deltagit kollektivt i krig förändras? Studiens syfte är att undersöka hur svenska arméofficerare förstår sin militära kultur och militär flexibilitet och hur detta i sin tur påverkar förändring. LÄS MER