Sökning: "assyrianer syrianer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden assyrianer syrianer.

  1. 1. "Objudna in över våra generöst öppna gränser" : Den assyriska/syrianska invandringen till Sverige 1975-1982

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

    Författare :Malin Forshällen; [2015]
    Nyckelord :Immigration policy; refugee policy; Assyrians Syrians; Södertälje; construction of problems; governmentality; Invandringspolitik; flyktingpolitik; assyrianer syrianer; Södertälje; konstruktion av problem;

    Sammanfattning : This thesis investigates the connection between migration discourses and politics through the assyrian/syrian immigration to Sweden 1975-1982. Using Bacchi’s “What’s the problem (represented to be)?” (WPR) methodology, which is based on Foucault’s theories of governmentality, this thesis investigates how preconceptions of issues forms understanding of them as problems and shapes the possible solutions to the problem concerned. LÄS MER