Sökning: "avärs"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet avärs.

  1. 1. Analys av avvikelse- och ärendehanteringen i AvÄrS : Med fokus på ett kärnkraftverks säkerhetskultur

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Hanna Mårtensson; [2009]
    Nyckelord :Kärnkraftverk; säkerhetskultur; avvikelsehantering; erfarenhetsåterföring;

    Sammanfattning : På det svenska kraftverket används ett avvikelse- och ärendehanteringssystem vid namnAvÄrS, som syftar till att man på ett enkelt och strukturerat sätt ska kunna ta tillvara på ochha kontroll över alla ärenden, erfarenheter och avvikelser. Detta för att få igång den så viktigaerfarenhetsåterföringen som syftar till att lära av gamla erfarenheter och på så sätt spararesurser och öka säkerheten. LÄS MER