Sökning: "avsättningsmarknad"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet avsättningsmarknad.

 1. 1. Forward commitment : en metod för innovationsupphandling

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Carl Englund; [2015]
  Nyckelord :Innovationer; upphandling; forward commitment; otillfredsställda behov; offentlig myndighet; supply chain; försörjningskedja; sjukvård; marknads engagemang; upphandlingsstrategi;

  Sammanfattning : Samhället är i stort behov av nya innovativa varor och tjänster för att lösa stora framtida utmaningar. Nedbrutet till hälso- och sjukvårdens behov handlar det om att hantera en förändrad demografisk situation, livsstilssjukdomar, sjukhusresistenta bakterier, begränsad personalstyrka, begränsad ekonomi och nationella och internationell miljöpolicy. LÄS MER

 2. 2. SKF - En analys av drift och finans i ett globalt industriföretag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Nilsson; Niklas Hultqvist; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: SKF har sedan 1907 tillverkat kullagerprodukter på ett mycketframgångsrikt sätt, inte minst internationellt, och medan konkurrensen de senasteårtiondena intensifierats har SKF lyckats bibehålla en stor avsättningsmarknad och godavkastning. Den övergripande frågan blir således; Vad är det som gör SKF till ettframgångsrikt företag?Syfte: Att empiriskt kartlägga och analysera företaget SKFs verksamhet undertidsperioden 1998 till 2004, för att på så sätt uppnå en djupare förståelse av hur ettframgångsrikt företag hanterar drift och finans. LÄS MER