Sökning: "Cecilia Nordén"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Cecilia Nordén.

 1. 1. Lantmäterier i Norden : Dess centralorganisationer och det nordiska samarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Angelica Augustsson; Cecilia Albertsson; [2016]
  Nyckelord :Central organization; Nordic; Nordic cooperation; division; operators; private; state; municipal; Centralorganisation; Norden; nordiskt samarbete; division; aktörer; privat; statligt; kommunalt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa likheter och skillnader mellan de olika centralorganisationerna inom lantmäteri i Norden. Studien omfattar även det nordiska samarbetet för att skapa en djupare förståelse för hur länderna samarbetar inom lantmäteri.De nordiska ländernas centralorganisationer skiljer sig åt i uppbyggnad och arbetsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Kanonrepresentation : En granskning av västerländsk litteraturkanon

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mirela Karagic; Adela Mimic; [2013]
  Nyckelord :Western Canon; canon theories; canon debate; canon representation; literary studies; Madame Bovary; Gustave Flaubert; Västerländsk kanon; kanonteorier; kanondebatt; kanonrepresentation; litteraturvetenskap; Madame Bovary; Gustave Flaubert;

  Sammanfattning : Den västerländska kanon har varit ett omdiskuterat begrepp ända sedan dess intåg i litteraturvetenskapliga kretsar - en debatt som pågår ännu idag. Debatten har främst kommit att handla om kanons legitimitet i förhållande till dess representation, då den sedan uppkomsten främst har representerats av litteratur skriven av västerländska män. LÄS MER

 3. 3. Säkerhet genom samarbete? En studie av nordisk säkerhetspolitik i förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Widberg; [2012]
  Nyckelord :Norden; säkerhetsgemenskap; alliansbildning; Stoltenbergrapporten; konstruktivism; Arktis; ny säkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the last twenty years, cooperation on security issues in the Nordic countries has gone from non-existent, to a range of close-knit security and military collaborations. With the 2011 signing of a declaration of solidarity, Nordic security cooperation is moving into a new era. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors beskrivning av faktorer som kan påverka vårdrelationen med patienter med borderline personlighetsstörning och självskadebeteende.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Camilla Rosander; Åza Glingfors; Cecilia Nordén; [2012]
  Nyckelord :nurse-patient; borderline disorder; relationship; interaction; self-harm;

  Sammanfattning : Att skapa en god vårdrelation mellan sjuksköterska och patient är en förutsättning för att patienten ska kunna delta och vara motiverad till att förbättra sin psykiska hälsa. Patienter med borderline personlighetsstörning (BPD) och självskadebeteende är patientgrupper som omnämns med en negativ attityd inom psykiatrisk omvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Honeycomb : Produktutveckling av LED-baserad parkarmatur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Cecilia Edlund; [2012]
  Nyckelord :LED; urban lighting; outdoor; product development; design; engineering; LED; parkarmatur; utomhusbelysning; teknik; produktutveckling; designprocessen;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes självständigt av Cecilia Edlund som studerar på Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid fakulteten för teknik- och naturvetenskap på Karlstads universitet. Arbetet utfördes under vårterminen 2012 och omfattade 22,5hp. LÄS MER