Sökning: "designprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade ordet designprocessen.

 1. 1. En ansvarsfull cigarettförpackning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Amanda Sandberg; Linnea Tjernberg; [2020]
  Nyckelord :förpackningsdesign; cigaretter; miljö; grafisk design; förändra beteende; konstruktion; rökning; fimpar; cigarettförpackning; vanor; packaging design; cigarettes; environment; graphic design; change behaviour; smoking; cigarette butts; cigarette packaging;

  Sammanfattning : Rökning är en ovana som många personer ägnar sig åt, det speglas inte minst på gatorna vart man än går. Fimpar på gator runt om i städer är en miljöbov som sällan uppmärksammas. Trots att det finns allmänna askkoppar för fimparna att slängas i, hamnar de ofta på gatan och blir en fara för djur och natur. LÄS MER

 2. 2. UX design in a technology driven product development process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Jennie Söderbäck; Agnes Andersson; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Axis Communications AB; User Experience UX ; Human-Centered Design; Usability; Universal Design; Technology Driven Product Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis explores how implementing UX design on a product with predetermined technology affects the design process and the methods applied. A UI for the display version of an Axis Door Station is designed from a human-centered design perspective. LÄS MER

 3. 3. Element of wasteland : En ofrivillig naturresurs

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Anton Kreü; [2020]
  Nyckelord :Plast; Klimatpåverkan; Design; Designmetodik; återvinning; förorening; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Människans linjära förhållningssätt till plast har resulterat i den värld vi lever i idag, med massiva plastföroreningar som sätter oss människor och klimatet på prov. Idag är det viktigare än någonsin att tänka på hur vi agerar, eftersom det är avgörande för den framtid vi har att vänta. LÄS MER

 4. 4. Hemberedskap för stadsbor ur ett designperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Ludvig Djerf; [2020]
  Nyckelord :Beredskap; Designperspektiv; Hemberedskap; Krisberedskap; Krisinformation; Produktdesign; Social kapital; Social hållbarhet; Stadsbor; Underhållning;

  Sammanfattning : Människor i framförallt stadsmiljöer är inte förberedda om någon form av kris skulle uppstå (If Skadeförsäkring 2018; Perman, Shoaf, Kourouyan & Kelley 2011). Informationen är bristfällig kring vad som gäller hemberedskap och hur man hanterar krissituationer, påstår både experter (Asp 2015) och vanliga människor som intervjuats i denna uppsats. LÄS MER

 5. 5. Implementering av BIM-Manual – En riktlinje hur BIM-manualen tillämpas i verkligheten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sanel Alic; Erik Anehov; [2020]
  Nyckelord :BIM-manualer; BIM; samordning; byggprocess; projektering; innovation;

  Sammanfattning : Ett byggprojekt innehåller fyra skeden, förstudie, projektering, produktion och förvaltning. Projekteringsskedet är hela designprocessen där ritningar och beskrivningar skapas för att sedan kunna bygga och förvalta den tänkta byggnaden. LÄS MER