Sökning: "b uppsats estetik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden b uppsats estetik.

 1. 1. te devuelvo tu imagen : En uppsats om Juan Castillos konstnärskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Hanna Whitecoco Liliefeldt; [2019]
  Nyckelord :kulturell tillhörighet; konstnärsroll; identitet.;

  Sammanfattning : Jag kommer i min uppsats göra en kartläggning över Juan Castillos konstnärskap, genom utvalda samlingar av konst både inom- och utom-institutionellt, i Sverige samt utanför Sverige. Av resultatet kommer jag förhoppningsvis se eventuella mönster hos Castillo. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar bildskapande i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Eva B Karlsson; [2009]
  Nyckelord :bildskapande; ämnesintegrering; kommunikation; multimodalitet; radikal estetik; elevhälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kartlägga några faktorer som påverkar bildskapande undervisning i grundskolans lägre åldrar och försöka förtydliga bildskapandets del i ämnesintegrerad verksamhet. I denna uppsats tas begrepp som radikal estetik och multimodalitet upp. LÄS MER