Sökning: "b uppsats estetik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden b uppsats estetik.

  1. 1. Faktorer som påverkar bildskapande i skolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Eva B Karlsson; [2009]
    Nyckelord :bildskapande; ämnesintegrering; kommunikation; multimodalitet; radikal estetik; elevhälsa;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kartlägga några faktorer som påverkar bildskapande undervisning i grundskolans lägre åldrar och försöka förtydliga bildskapandets del i ämnesintegrerad verksamhet. I denna uppsats tas begrepp som radikal estetik och multimodalitet upp. LÄS MER