Sökning: "barns ritutveckling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden barns ritutveckling.

  1. 1. Bildskapande i en förskola och förskoleklass : Mallar eller inte mallar - det är frågan...

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

    Författare :Susanne Nilsson; Marina Wikström; [2008]
    Nyckelord :enkla ritscheman; förskollärare; handlande och engagemang; hämmande; kreativitet; metoder; rita; tidigare åldrar; barnens utveckling;

    Sammanfattning : Denna studie innefattar mallarnas vara eller inte vara i barnens kreativa bildskapande i en förskola och förskoleklass. Avsikten med denna undersökning var att studera om mallar förekommer ofta i bildskapandet samt mallarnas funktion, dess syfte och om det fanns någon forskning kring detta. LÄS MER